Martin Hynčica, sales manager společnosti BITO, vysvětluje, jaké řešení bylo navrženo pro společnost Varroc. 

Varroc

BITO připravilo pro Varroc Lighting Systems řešení supermarketu CHEP palet určených pro velkoobjemovou výrobu. Palety slouží pro skladování rozpracovaných výrobků v mezioperacích výroby," řekl Martin Hynčica. „Výchozí situaci představovalo blokové skladování v liniích, při kterém bylo obtížné dodržovat FIFO. V rámci blokového skladování je zejména problematická časová dostupnost jednotlivých skladovaných palet. Pokud se například potřebujeme dostat k paletě uložené na zadních pozicích, musíme napřed vyvézt vše, co je před ní. Z časového a ekonomického hlediska se nejedná o efektivní řešení," dodal Martin Hynčica.

Z tohoto důvodu BITO navrhlo a instalovalo do Varroc Lighting Systems válečkové dráhy pro CHEP palety.

CHEP palety jsou stohovány na sebe v několika samostatných lokalitách - supermarketech. Největší z nich je určen pro dva tisíce CHEP palet a umožňuje stohování až pěti palet na sobě. Vedle CHEP palet jsou zde skladovány také big boxy.

Samotný systém je jednoduchý. Jedna strana válečkové dráhy se používá k zavážení, z druhé strany dráhy se vyváží. „Touto technologií jsme stoprocentně zajistili dosažení FIFO a vyřešili jsme tak hlavní problém, který zde existoval. Ušetřili jsme rovněž určitý prostor a zejména jsme minimalizovali časovou náročnost při vychystávání jednotlivých palet," uvedl Martin Hynčica.

Jednoduché a invenční řešení

Varroc

Dalším skladovým systémem, který BITO do Varroc Lighting Systems dodalo, jsou spádové regály pro rozpracovanou výrobu menší dílce. Zde se používají pro skladování plastové palety, na kterých jsou naskládané KLT přepravky s menšími součástmi. Výchozí situací bylo skladování v paletových regálech, kde by pro dodržování FIFO bylo potřeba nasadit warehouse management systém, který aktuálně není v rámci výroby a interní logistiky používán. BITO však zvolilo jednoduché a invenční řešení s využitím specifického spádového regálu. „Když pracovník s manipulačním vozíkem odebere paletu s KLT boxy a její obsah rozveze po hale, může se stát, že nerozveze úplně všechny díly. A co teď s poloprázdnou paletou? Chceme-li dodržet FIFO, nelze ji založit zezadu, neboť tím bychom FIFO porušili. Regál je tedy proveden tak, že primárně funguje jako spádový a zakládá se z jedné strany. Avšak ve chvíli, kdy paleta není rozvezena celá a je potřeba ji založit zpět, lze takovou paletu jednoduše zatlačit zpátky na původní místo. Je to velmi jednoduché. Při příštím vychystávání stejného zboží se odebere právě tato paleta a FIFO bude takto dodrženo. Tato technologie se osvědčila a v budoucnu máme v plánu instalovat další podobná řešení," zdůraznil na závěr Martin Hynčica.

Projekt očima zákazníka

VarrocO projektu hovořil také Maxim Kovář, koordinátor interní logistiky ve společnosti Varroc Lighting Systems. „V interní logistice klademe důraz na tři základní body – plynulé materiálové toky podle potřeby výroby, skladování v podmínkách nejvyšší možné kvality a ekonomicky nejoptimálnější procesy. Tyto body jsou vrcholným shrnutím, které stojí na základech jako je BOZP, FIFO, standardizace, vizualizace, optimální manipulace, plné využití kapacit prostorů, plné využití kapacit strojů, bezpečnostní zásoba, optimalizace zásob a řady dalších neméně důležitých aspektů," vysvětlil Maxim Kovář. Zdůraznil, že je zastáncem řešení jednoduchých mechanických systémů před složitými přetechnizovanými systémy. A technická i materiálová kvalita výrobků BITO v kombinaci s využitím základních prvků fyziky zapadá podle jeho slov do této filozofie dokonale.

VarrocZmínil bych také schopnost společnosti BITO pružně reagovat na specifické požadavky ze strany Varroc Lighting System," řekl dále Maxim Kovář. „Výsledkem jsou pak inovativní řešení přesně šitá na míru našim potřebám a to i mimo nastavené standardní řady výrobků BITO. Například řešení ,supermarketů' na rozpracovanou výrobu, které kombinují řízení poptávkou výroby – strategie PULL s řízením logistickým plánem – strategie PUSH. Vzniká tak pružná metoda řízení zásob – PUSH/PULL, která je zároveň bezpečnostní zásobou. Dále chci zmínit „spádové regály" které s využitím mechanických částí v kombinaci s gravitací jsou při splnění výše uvedených požadavků prakticky neporuchové. Shrnu-li to, řešení pro skladování od společnosti BITO je pro potřeby Varroc Lighting Systems přínosem ve všech směrech, což je vidět na kladných reakcích našich zákazníků při dílčích auditech u nás ve výrobě.," dodal Maxim Kovář.