Vynaložená práce a investice se bohatě vyplatily.

Původně malá výrobní firma DF Partner s.r.o., která v začátcích zkoušela uspět na trhu s nejrůznějšími druhy produktů (výroba potravin, plastů, bytové chemie), se od roku 2005 koncentrovala na jediný program - výrobu a distribuci automotive sortimentů. Dnes DF Partner nabízí přibližně 800 druhů vlastních výrobků (ve vlastní značce Sheron, ale také v privátních značkách některých zákazníků), které doplňuje dalších cca 800 nakupovaných výrobků. Cílem společnosti je dlouhodobě uspokojovat všechny potřeby motoristů spolehlivými dodávkami kvalitních produktů. V praxi to znamená, že přímý zákazník (typicky čerpací stanice) v rámci jedné objednávky získá vše, co může motorista při provozu vozidla potřebovat: autochemii, oleje, autokosmetiku, autobaterie, autožárovky, autostěrače, atd.

Až do roku 2010 využívala společnost původní výrobní areál v Zádveřicích, který se časem rozrostl až na 6 500 m2 s kapacitou 2 250 paletových míst. Prudce se rozvíjející firmě byly tyto prostory brzy malé, a proto se rozhodla využít nabídky k odkupu starého zemědělského areálu v Neubuzi a postavit si s využitím evropských peněz výrobní a skladové prostory na míru svých potřeb. Stěhování do nového areálu, který nabídl sedmkrát větší potenciál - 42 000 m2 pro výrobu i expediční sklad, bylo dokončeno v srpnu 2012. V lednu 2010 byly najaty tři poradenské společnosti v oblasti logistiky, skladování a výrobních procesů, aby vyhotovily studie pro nový areál, který měl sloužit pro výrobu a expedici vysokého počtu a objemu zásilek s velkou sezónností prodeje. Ani jeden z návrhů manažery a pracovníky DF Partner neuspokojil, a proto začali sami sbírat informace a studovat různé logistické technologie. Výsledkem bylo vytvoření vlastního řešení všech manipulačních a skladových prostor včetně použitých technologií. 

DF PartnerExpediční sklad musí pojmout vysoký počet skladovaných artiklů, což je přibližně 1 600 skladových položek, a navíc zvládat i nejvyšší zatížení před zimní sezónou, tj. expedici až 2 000 palet denně. Je proto mixem různých skladových technologií. První a z technologického a logistického hlediska nejzajímavější část skladu tvoří spádové gravitační regály, které ve špičce umožňují rychlé a efektivní vychystávání velkých objemů vysokoobrátkového zboží pro zimní sezónu. Ve zbývající části skladu jsou pak nainstalovány příhradové regály s vychystávací zónou pro palety (PLS) i pro kartóny (CLS) a klasické příhradové regály, jež se využívají pro výrobky s nižší obrátkovostí. Spádové gravitační regály, které do expedičního skladu společnosti DF Partner dodala firma BITO skladovací technika CZ s.r.o., jsou největší instalací spádových regálů tohoto dodavatele v České republice, přičemž výše investice do ojedinělého projektu dosáhla přibližně 1 miliónu eur. Vysokou investici do tohoto regálového systému vyváží dosažená vysoká efektivita expedice a s tím související úspory. Díky zvolenému řešení zajišťují veškerou manipulaci s homogenními paletami pouze 2 retraky namísto 5 – 6 retraků, které by byly nutné v případě instalace standardních příhradových regálů. 

Dynamické spádové regály BITO mají kapacitu necelých 7 000 palet (zhruba o 170 % více, než kdyby byly použity klasické regály). Ta je z důvodu požární legislativy rozdělena na samostatné požární úseky. Zboží se pomocí retraků zakládá do 7 úrovní, přičemž nejvyšší zakládací úroveň je 11,5 m. Jedním z unikátních řešení uplatněných v expedičním skladu je umístění vychystávacího tunelu uprostřed regálů a jeho využití jako vysoce kapacitní vychystávací zóny (až 736 palet je neustále připraveno pro vychystávání). Tento způsob organizace zásob vysokoobrátkového zboží (nejčastěji směsí do ostřikovačů) umožňuje kartonově vychystat i 100 palet od jednoho artiklu denně. Pokud by byly použity standardní příhradové regály, bylo by vychystávání těchto objemů nereálné. Maximální denní vychystávací kapacita skladu činí 2 000 palet. V jednom kanálu je umístěno až 18 palet za sebou. Regály jsou navíc prostorově umístěny tak, že se „plní" ze strany výroby a „vyprazdňují" na straně expedice, což minimalizuje manipulační časy. Oddělení vychystávací zóny od doplňovací zóny vede zároveň k vyšší bezpečnosti manipulace. 

Do výběrového řízení na dodavatele regálového systému se přihlásilo 5 dodavatelů. Jak již bylo řečeno, vítězem se stala firma BITO, která dokázala nejen nabídnout výhodný klíčový poměr mezi kvalitou a cenou, ale byla také jediným z potenciálních dodavatelů, který vyrábí všechny součásti systému a nevyužívá pro dodávky komponentů subdodavatele. Pro DF Partner byla tato skutečnost garancí vysoké kvality. Důležitou roli hrála samozřejmě délka záruky a servisní podmínky – v případě poruchy je zaručena oprava do 2 dnů. BITO v rámci tenderu zapůjčilo jeden regál do provozu pro testování, zda jednotlivé výrobky projdou bez problému válečkovou dráhou, jaký sklon dráhy a jak široké regály budou potřeba pro palety i kartony. Při plánování regálů bylo nutno vzít v úvahu i sprinklerový systém, jehož hlavice jsou namontovány v každém regálu a nesmí být při zakládání poškozeny. „Nejvíce mě o kvalitách firmy BITO přesvědčila návštěva centrály v německém Meisenheimu. Předvedli nám výrobu i velice zajímavé testovací centrum. Žádný jiný z uchazečů nám nebyl schopen ukázat tak důkladné testování a snahu o dosažení optimálního technického řešení." Martin Záhořák, ředitel logistiky DF Partner

Regálový systém se instaloval 2 měsíce a to v průběhu výstavby areálu (září – listopad 2011), za jiných podmínek mohla být instalace hotova ještě dříve. V průběhu dvou let provozování systému se neprojevila žádná technická vada, která by vyžadovala servisní zásah! 

Pracovníci expedičního skladu postupují při vychystávání podle předem definované vychystávací trasy: začínají právě u vysokoobrátkového zboží ve spádových regálech, a dále pokračují až k regálům s nízkoobrátkovými položkami a k ovinovacím strojům, kde se palety zabalí a přesunou do tzv. akumulační zóny, kde čekají na nakládku. Skladníci používají zápěstní terminály se skenerem – mají při práci volné obě ruce, nezdržují se odkládáním terminálu. Systém jim zároveň na obrazovce zobrazuje fotografie artiklů, jež mají být vychystány. Terminály tak přispívají ke zvyšování přesnosti a snižování chybovosti vychystávání. 

Výstavba nového areálu nezahrnovala přirozeně jen expediční sklad, bylo také nutno definovat rozmístění technologií ve výrobě, naplánovat sklad surovin, jež má v současnosti kapacitu 2 500 paletových míst, vybudovat zásobníky na 2, 5 miliónu litrů kapalných surovin (zejména ethanolu) nutných pro výrobu atd. V neposlední řadě je třeba zmínit WMS systém, na jehož vývoji se podíleli manažeři a pracovníci logistiky firmy ve spolupráci s externím programátorem. DF Partner si za půl roku (!) vytvořil vlastní informační systém řízení všech skladových procesů. Podle ředitele logistiky společnosti DF Partner Martina Záhořáka je však jeho vývoj a aktualizace nikdy nekončícím procesem: tím, jak se vyvíjí požadavky zákazníků, případně potřeby firmy, je nutno systém přizpůsobovat. Cílem je zvyšování produktivity a snižování chybovosti operací. Skladová aplikace musí umožnit efektivně vyřídit až 2 000 objednávek denně, přičemž denní odbavovací kapacita dosahuje zhruba 60 kamiónů a 2 000 palet. Toto je nezbytnou podmínkou pro zvládnutí zimních distribučních špiček, aby byl zaručen 24hodinový dodací servis zákazníkům. 

Jak říká Martin Záhořák, vynaložená práce a investice se bohatě vyplatily. Ve srovnání se starým areálem, kdy byla například k dispozici jedna jediná expediční rampa, poskytuje nový areál se 4 rampami pro příjem surovin a 11 rampami pro expedici mnohem vyšší komfort, výkon a možnost zaručit spolehlivý servis zákazníkům, což je důležitá konkurenční výhoda. Zpětný pohled ukazuje, že po výstavbě nového areálu došlo k úspoře 1/3 nákladů na skladování a přepravu zboží (dříve zajišťovaných externími logistickými partnery) a snížil se i počet zaměstnanců potřebných pro obsluhu skladu. Externí partnery po centralizaci aktivit do nového areálu využívá firma jen pro dopravu k zákazníkům. Areál nabízí ještě volný prostor pro budoucí expanzi. A ten bude tato dynamická společnost zcela jistě brzy potřebovat.